Ana sayfa Kullanım Sözleşmesi

Kullanım Sözleşmesi

SÖZLEŞMENİN AMACI

MADDE 1: Sözleşmenin amacı,

Bir tarafta www.lampeti.com ile (Bu sözleşmede bundan böyle WEB SİTESİ olarak anılacaktır.) diğer tarafta bu WEB SİTESİ'ni kullanacak olan veya kullanmakta olan siz WEB SİTESİ ziyaretçisi (Bu sözleşmede bundan böyle ZİYARETÇİ olarak anılacaktır.) arasında, WEB SİTESİ'nin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

SİTENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 2:

A. ZİYARETÇİ, WEB SİTESİ'nin yazılı ve görsel hiçbir içeriğini hiçbir şekilde ticari amaçla bilgisayarına indiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, kendi ve/veya bir başkasının web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlayamaz. ZİYARETÇİ'nin bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle WEB SİTESİ'nin herhangi bir zarara uğraması halinde ZİYARETÇİ bu zararları WEB SİTESİ'nin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

B. WEB SİTESİ'nde yer alan resimler, video görüntüleri ve diğer yazılı veya görsel içerik bir başka web sitesinde ticari amaçla yayınlanamaz, izin almadan link verilemez. ZİYARETÇİ'nin bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle WEB SİTESİ'nin herhangi bir zarara uğraması halinde ZİYARETÇİ bu zararları WEB SİTESİ'nin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

C. WEB SİTESİ, hiçbir şekilde başka bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde yayınlanamaz.

D. ZİYARETÇİ, WEB SİTESİ'nin indirilmeye müsait dosyalarının virüslerden, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş–çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen ZİYARETÇİ'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı ZİYARETÇİ'nin veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan WEB SİTESİ sorumlu değildir.

E. ZİYARETÇİ, WEB SİTESİ'ni kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. WEB SİTESİ siteyi ve içeriğine dâhil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır ve WEB SİTESİ hakkında veya WEB SİTESİ yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dâhil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. WEB SİTESİ yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanışlılığını değerlendirmek yalnızca ZİYARETÇİ'nin sorumluluğundadır.

F. ZİYARETÇİ site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:

Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde ZİYARETÇİ'nin hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini,

Bu WEB SİTESİ'nin sahibi/sahipleri ve görevlilerini de kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,

G. WEB SİTESİ, WEB SİTESİ'nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. WEB SİTESİ, ZİYARETÇİ'lerin veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

H. ZİYARETÇİ işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı takdirde WEB SİTESİ'nin sahibi Elsisan Makine Sanayi Ticaret A.Ş.’ye cezai şart olarak her bir ihlal için 100.000 $ (Yüz bin dolar) cezai şart olarak ödemeyi, bu cezai şartın fahiş olmadığını ve mahkemelerden tenkisini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

WEB SİTESİ'NİN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

MADDE 3: WEB SİTESİ hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:

A. WEB SİTESİ, WEB SİTESİ'nin kullanılmasından veya kullanılmamasından, WEB SİTESİ üzerinden sağlanan veya indirilen herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) WEB SİTESİ veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

B. WEB SİTESİ, WEB SİTESİ içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya WEB SİTESİ yoluyla indirilen materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

C. ZİYARETÇİ tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. ZİYARETÇİ'nin bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen ZİYARETÇİ sorumludur.

D. KULLANICI, WEB SİTESİ'ne erişimi ve WEB SİTESİ'ni kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. WEB SİTESİ hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

E. WEB SİTESİ, bir yargı merciinin kararı veya WEB SİTESİ'in bunu gerekli görmesi halinde, ZİYARETÇİ'nin hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş ZİYARETÇİ veya WEB SİTESİ bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

F. Sitenin kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, WEB SİTESİ çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına ZİYARETÇİ'ye karşı ileri sürebilirler.

ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI

MADDE 4: İnternetin küresel doğasının farkında olarak, ZİYARETÇİ, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. ZİYARETÇİ, özellikle de Türkiye'deki veya ZİYARETÇİ'nin ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

MADDE 5: Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.

Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde Bursa mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 6:

A. WEB SİTESİ'nin bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.

B. Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar ve örf ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için -WEB SİTESİ'nin sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla– herhangi bir rol oynamayacaktır.

6 maddeden oluşan işbu sözleşme ZİYARETÇİ ile WEB SİTESİ arasında yapılmıştır ve ZİYARETÇİ siteyi kullandığı sürece geçerliliğini koruyacaktır.